Kippen zijn sociale dieren met een eigen dominantiehierarchie: de pikorde. Deze rangorde is bij hennen doorgaans zeer stabiel. Kippen hebben afleiding nodig. Als die afleiding niet geboden wordt, richten ze die aandacht op elkaar en pikken ze naar elkaar.
Een kip is de hele dag in de weer en heeft slechts een paar uur per dag vrij waarin zij niets ‘moet’. En als ze niets moet, neemt ze een stofbad en poetst ze haar verenkleed met vet uit de vetnippel op de rug. Deze handelingen bevorderen het welbevinden van een kip.

Een belangrijke soorteigenschap van de gedomestiseerde kip is dat ze scharrelt. Het gedrag kenmerkt zich door nieuwsgierigheid. Zoekend naar voedsel krabben ze de grond los en onderzoeken deze met de snavel op eetbare zaken, zoals zaden, wormpjes, insecten.
Bij voldoende voedselaanbod zijn kippen opmerkelijk honkvast en verplaatsen ze zich zelden meer dan vijftig meter van hun overnachtingsplaats.

Binnen een toom kan geregeld strijd ontstaan over de rangorde. Dit gaat gepaard met pikken, waarbij de hogere in rang pikt en de lagere in rang gepikt wordt. Dat pikken kan extreme vormen aannemen. Mocht dat bij u het geval zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op!